RTT

Vad är Rapid Transformational Therapy™ ?

Vad är Rapid Transformation Therapy (RTT)?

 •  Kombinerar avancerad hypnos
 •  Psykoterapi tekniker
 •  Neurospråklig programmering (NLP)
 •  Inbäddar de senaste neurovetenskapliga principerna
 •  Kognitiv beteendeterapi (KBT) tekniker 

Allt detta kombinerat i en banbrytande terapimetod!
Tanken är att dagens människa vill och behöver ha snabb förändring i sitt liv, förändring som varar och att det inte ska ta år och dar att gå till någon terapeut utan att välkomna en snabb transformering.

Grundaren Marisa Peer har med över 35 års erfarenhet skapat denna unika metod som är känt för att snabbt kunna skapa varaktiga förändringar av tankar, känslor, handlingar och därmed upplevelser i ens liv. RTT™ kan ses som en intensiv terapisession i en sinnesstämning som påminner om meditation och mindfulness.

Det handlar om ditt Undermedvetna.

Visste du det?


Varför hypnos?

      Hypnos fungerar! Och det är inget trolleri eller magi! Hypnos kommer snabbt och enkelt åt ditt undermedvetna.
      Ditt undermedvetna kontrollerar större delen av ditt liv.

 • 95% av kroppsliga processer / ditt genetiska uttryck.
 • Här ligger all vår programmering, alla våra vanor
 • Här finns ”hårddisken” där alla minnen, tidigare upplevelser och erfarenheter, har sparats
 • Kör alla dina impulser och uppmaningar, dina kommandon
 • Här finns färdiga programkoder för hur vi ska tolka och reagera på nya situationer
 • Här finns dina "sanningar" t.ex. spindlar är farliga, jag duger inte, jag litar inte på vuxna etc
 • Det associerar nya händelser med tidigare upplevelser och utlöser automatiskt en emotionell reaktion. Detta sker i en del av hjärnan som kallas amygdala.
 • Kommer att blockera dig från något som är emot din befintliga programmering.

Vill du veta mer?

Boka nu en gratis 20 minuters online tid så pratas vi vid