Det undermedvetna

Det är inte händelsen i sig som påverkar dig, utan meningen du adderar till den!

De flesta av våra beslut under en dag tas undermedvetet. Visste du det?

Vårt medvetande delas in i:

  • medvetande
  • undermedvetna
  • omedvetna

Det mesta av det vi tänker, känner och gör styrs av det undermedvetna, närmare 95%. Alltså står det medvetna för ca 5% av aktiviteten i hjärnan!
I vårt undermedvetna ligger all vår programmering, alla våra vanor. Detta är hårddisken där alla minnen (tidigare upplevelser och erfarenheter), har sparats. Förutom minnen finns också färdiga programkoder för hur vi ska tolka och reagera på nya situationer utifrån känslor och upplevelser som vi tidigare varit med om och som lagrats i vårt undermedvetna.

Every habit of action

is run by a habit of thought

Det undermedvetna sinnet kan inte skilja eller värdera, utan utför bara ett inlärt mönster. När du upplever att inte kan förändra dina känslor och tankar, att du repeterar ditt beteende om och om igen eller inte kan bryta en vana, då sitter orsaken fast i det undermedvetna. I vårt undermedvetna finns också vår fantasi och intuition och är därmed en kraftfull motor vid förändringar. Och via hypnos och RTT bjuder vi in det undermedvetna och tar reda på vad som pågår, vilka "sanningar", vanor, känslor mm som finns här.

Man kan inte hela det man inte förstår och hela idén med RTT är att få klienten att förstå hur tidigare händelser orsakar nuvarande beteenden och att ens hjärna är otroligt mottaglig för förslag och gör dessa till sin "sanning". Vilka förslag och "sanningar" som du har sagt till sig själv helt omedvetet fortsätter att styra ditt liv idag? När du förstår dem så kan vi byta ut dem!